Skip to main content

Begin 2022 werd de muzieksector keihard geconfronteerd met verhalen over grensoverschrijdend gedrag. De BOOS-uitzending ‘This is The Voice’ werd gevolgd door een open brief van drie zangeressen aan de sector, die de emmer verder deed overlopen. Anne de Jong, directeur van NVPI, kwam in actie en stelde twee experts, Janice Deul en Eske van Egerschot, aan als projectleider een kwalitatief onderzoek te doen binnen de muzieksector. Centrale vragen: wat speelt er op het gebied van grensoverschrijdend gedrag en wie wil aan tafel om het probleem bij de wortel aan te pakken.

Dit onderzoek resulteerde in de oprichting van Taskforce GO!, waarin vertegenwoordigers van Buma Cultuur, MMF, STOMP, BAM! Popauteurs, NMUV, NVPI, Ntb/Kunstenbond, Kunstenbond, VNPF, Warner Music en VCTN betrokken zijn. Met deze samenwerking is de gedragscode opgesteld die iedereen kan hanteren op de werkvloer.  Gezamenlijk ambiëren zij de drijvende kracht te zijn achter structurele verandering binnen de sector, om te komen tot een veilige en inclusieve werkomgeving.

Leave a Reply