Skip to main content

Een veilige muzieksector maken we samen

De gedragscode

Van huis uit hebben we allemaal bepaalde omgangsvormen meegekregen. Regels die nodig zijn om de persoonlijke omgeving leefbaar te maken en te houden. Ook binnen onze muzieksector gelden geschreven en ongeschreven omgangsvormen die bijdragen aan een veilig en inclusief werkklimaat. We hebben de belangrijkste punten op een rij gezet in onze gedragscode, bestaande uit zes regels, om zo grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan. Zie de gedragscode als een hulpmiddel dat uitnodigt tot kritische reflectie en een handreiking biedt om samen een toekomstbestendige en veilige sector te maken.

De gedragscode

Gelijke behandeling

Ik behandel eenieder als gelijk, ongeacht sekse, genderexpressie, huidskleur, leeftijd, sociale, regionale of culturele achtergrond, opleidingsniveau, bodytype, validiteit of ander persoonskenmerk.

Veilig en gewaardeerd

Ik streef ernaar een bijdrage te leveren aan een werkomgeving waarin eenieder zich veilig en gewaardeerd voelt en waarin eenieders kwaliteiten en talenten optimaal benut kunnen worden.

Geen discriminatie

Ik maak me niet schuldig aan welke vorm van fysieke en/of verbale intimidatie dan ook, met inbegrip van ongewenst of onuitgenodigd gedrag van seksuele of discriminerende aard, waardoor iemand zich beledigd, vernederd of geïntimideerd voelt.

Diversiteit en inclusie

Ik ben me ervan bewust dat diversiteit en inclusie behoren tot de kernwaarden van onze sector.

Open en transparant

Ik realiseer me dat ik moet en kan bijdragen aan een open en transparant werkklimaat en doe mijn best om een bondgenoot te zijn voor eenieder die kampt met gevoelens van onveiligheid.

Spreek elkaar aan

Als ik merk dat een collega, relatie of toeschouwer slachtoffer is van grensoverschrijdend gedrag, dan zal ik dit niet onbesproken laten.

De gedragscode ‘Een Veilige Muzieksector Maken We Samen’ is opgesteld door Taskforce GO!, een brede vertegenwoordiging van organisaties en professionals uit de muzieksector, met een gemeenschappelijk doel: het creëren van een veilige (werk)ruimte en daarbij grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan. Dit doel is voor iedereen die in de sector werkzaam is, voor muziekconsumenten en andere stakeholders.

Wij hebben deze gedragscodes ook beschikbaar gemaakt als PDF, zodat je deze kunt printen en ophangen op kantoor, de studio of andere plekken waar de gedragscode kunnen helpen.

Grensoverschrijdend gedrag kent vele vormen. Denk aan seksueel misbruik, verbaal geweld, intimidatie, getreiter en uitsluiting. Hieronder vallen echter ook minder voor de hand liggende zaken, zoals het maken van opmerkingen of ‘grapje’ over iemands voorkomen, geaardheid, geloof of etniciteit. Schijnbaar onschuldig, maar deze kunnen evenzeer kwetsend zijn. Ben jij hier slachtoffer of getuige van, of gebeurt er iets anders waar je je niet comfortabel bij voelt, bespreek het dan! Dat kan met de persoon in kwestie, je leidinggevende en je HR-professional of neem contact op met een meldpunt of vertrouwenspersoon. Zwijgen helpt nooit, erover praten vaak wel. Eenieder van ons kan het verschil maken.

Blijf via e-mail op de hoogte!

Vragen? Laat het ons weten!