Skip to main content

Grensoverschrijdend gedrag? Dat willen wij tegen gaan.

"Wat speelt er op het gebied van grensoverschrijdend gedrag in de muzieksector en hoe pakken we dit probleem bij de wortel aan?"

Begin 2022 werd de muzieksector keihard geconfronteerd met verhalen over grensoverschrijdend gedrag. De BOOS-uitzending ‘This is The Voice’ werd gevolgd door een open brief van drie zangeressen aan de sector, die de emmer verder deed overlopen. Anne de Jong, directeur van NVPI, kwam in actie en stelde twee experts, Janice Deul en Eske van Egerschot, aan als projectleider een kwalitatief onderzoek te doen binnen de muzieksector. Centrale vragen: wat speelt er op het gebied van grensoverschrijdend gedrag en wie wil aan tafel om het probleem bij de wortel aan te pakken.

Dit onderzoek resulteerde in de oprichting van Taskforce GO!, waarin vertegenwoordigers van BumaStemra, Sena, MMF, STOMP, BAM! Popauteurs, NMUV, NVPI, Ntb/Kunstenbond, Kunstenbond, VNPF, Warner Music en VCTN betrokken zijn. Met deze samenwerking is de gedragscode opgesteld die iedereen kan hanteren op de werkvloer.  Gezamenlijk ambiëren zij de drijvende kracht te zijn achter structurele verandering binnen de sector, om te komen tot een veilige en inclusieve werkomgeving.

In dit interview in vakblad Muziekwereld van de Kunstenbond/Ntb lees je meer over de totstandkoming van de Taskforce GO!

30 zangeressen stuurden naar aanleiding van de uitzending BOOS! ‘This Is The Voice’ een open brief waarin zij grensoverschrijdend gedrag in de muzieksector aankaarten.

De Taskforce bestaat uit de volgende leden:

Taskforce GO! lid Annabel Heijen (Buma/Stemra)

BumaStemra
Annabel Heijen

“Veiligheid, maar ook de ruimte om onvoorwaardelijk jezelf te zijn, zijn eerste levensbehoeften. En randvoorwaarden voor creativiteit. Ik gun het iedereen werkzaam in de muziek om zich veilig te voelen en zich optimaal te kunnen ontplooien.”

NVPI
Eva de Vroome

“Namens NVPI zet ik mij graag in voor een veilige en inclusieve muziekindustrie. Iedere persoon die de passie koestert om te werken binnen de muziek sector, verdient zonder enige twijfel niets minder dan een omgeving waarin ze zich volledig gewaardeerd voelen, en gelijke kansen en erkenning de norm zijn.”

Taskforce GO! lid Anne de Jong (NVPI)

NVPI
Anne de Jong

“Na de ophef rond The Voice is NVPI direct in actie gekomen om het probleem in kaart te brengen. Dit resulteerde in de oprichting van de Taskforce met als doel een cultuuromslag van onze industrie, en breder, van de maatschappij te bewerkstelligen om samen te kunnen bouwen aan een inclusieve industrie waarin eenieder zich veilig weet.”

Taskforce GO! lid Simone van Vugt (Norma)

Norma
Simone van Vugt

“Als we het volledige Nederlandse muzieklandschap willen zien bloeien, dan moet de sector zichtbaar inclusiever worden. Ik zet me in voor Taskforce Go! om samen draagvlak te creëren voor een veilig werkklimaat, met gelijke kansen voor iedereen.”

Taskforce GO! lid Willem Westermann (VVEM)

VVEM
Willem Westermann

“Bij evenementen treffen we elkaar op allerlei rare plekken en rare tijden, om samen mooie dingen neer te zetten. Het is goed en belangrijk te werken aan alle aspecten van dat werk en het omgaan met elkaar. Als het gaat om veiligheid heb je altijd nog wat te doen, ben je nooit klaar. Het is fijn daar iedereen die mee wil doen bij te betrekken.”

Taskforce GO! lid Johanneke Kranendonk (Herman Brood Academie)

Herman Brood Academie
Johanneke Kranendonk

“Op de Herman Brood Academie leiden we de muziekindustrie van de toekomst op. Als school hebben we een cruciale rol in het creëren van een veilige leer- en werkomgeving en daarom dragen we graag bij aan de taskforce GO!”

Warner Music
Noortje Knol

“Namens Warner Music Benelux zet ik me graag in voor een veilige, inclusieve en vooruitstrevende industrie. Hiermee werken we toe naar een bloeiende Nederlandse popcultuur waar elke stem gehoord kan worden.”

Conservatorium Amsterdam
Elske van der Linden

“In mijn functie bij de Popafdeling en de AEMA van het Conservatorium van Amsterdam vind ik het cruciaal om voor iedereen een veilige haven te waarborgen. Met Taskforce GO wil ik ervoor zorgen dat we een industrie weten te creëren waar iedereen zich veilig, gehoord en gerespecteerd voelt.”

Taskforce GO! lid Nahuel Blaton (MMF)

MMF
Nahuel Blaton

Een sterke en bloeiende muziekindustrie is alleen mogelijk als iedereen die hierbij betrokken is binnen een veilige werkomgeving kan werken, muziek maken en zichzelf kan zijn. Als artiestenmanager zit ik in het spil van de industrie. Vanuit die positie zet ik me dan ook in om het gesprek met elkaar aan te gaan, de bewustwording te vergroten en een cultuuromslag te bewerkstelligen.”

Taskforce GO! lid Femke Strik (Kunstenbond)

Kunstenbond
Femke Strik

“Leden van de Kunstenbond nemen niet langer genoegen met grensoverschrijdend gedrag en discriminatie. We zetten ons daarom op verschillende fronten in voor veiligheid en inclusie op de werkvloer. De kracht van de Taskforce GO! is dat het initiatief afkomstig is uit de sector zelf en dat verschillende lagen vertegenwoordigd zijn. Die aanpak leidt hopelijk tot de broodnodige cultuuromslag.”

Taskforce GO! lid Edith Severs (NMUV)

NMUV
Edith Severs

“Namens de Nederlandse Muziekuitgevers Vereniging zet ik mij graag mede in om van onze mooie branche in zijn geheel een inclusieve, prettige en veilige werkomgeving te maken.”

Taskforce GO! lid Aafke Romeijn (BAM! Popauteurs)

BAM Popauteurs
Aafke Romeijn

“Ik zet me in voor een veiligere en inclusievere muzieksector, omdat ik geloof dat we het volle potentieel van onze sector pas gaan zien wanneer iedereen binnen de sector gelijke kansen krijgt.”

Taskforce GO! lid Erwin Angad-Gaur (Ntb/Kunstenbond en VCTN)

Ntb/Kunstenbond en VCTN
Erwin Angad-Gaur

“Verbetering komt alleen door gesprek en bewustwording. Daar moeten we gezamenlijk aan werken.”

Taskforce GO! lid Chantal Rooke (Sena)

Sena
Chantal Rooke

“Bij Sena zet ik mij, ook als vertrouwenspersoon, in voor het creëren en waarborgen van een veilige en respectvolle werkomgeving waarbij eenieder zichzelf mag en kan zijn, gewaardeerd voelt en het beste uit zichzelf kan halen.

Vanuit die overtuiging lever ik graag een bijdrage aan een veilige, diverse en inclusieve (werk)omgeving binnen de muziekindustrie. 

VNPF
Berend Schans

“Machtsmisbruik en gedrag dat grenzen overschrijdt is onacceptabel en moet grondig aangepakt worden. Met deze Taskforce delen we een diepe toewijding om de sector positief te beïnvloeden en te overtuigen. Hoewel er op diverse gebieden vooruitgang is geboekt blijft dit gedrag, zowel voor als achter de schermen, een probleem. Hier moet verandering in komen, en daar zetten we ons samen voor in.”

Blijf via e-mail op de hoogte!

Wij strijden voor

veiligheid diversiteit openheid inclusie

Vragen? Laat het ons weten!